Inlägg om digitala klyftan skrivna av Leo Wallentin. Avslag på visumansökan för att besöka en konferens i USA, från amerikanska ambassaden i Nairobi: ”you […] did not demonstrate strong ties outside the United States today”.

5903

21 jun 2001 Även här finns avsevärda könsskillnader som pekar på en digital klyfta mellan könen. Studien visar också hur stor andel av tonåringarna som 

Digital klyfta eller transformerad demokrati? En studie av besökarna på SKAF:s webbplats kommunal.se Malin Norrby Magisteruppsats, 20 poäng, vt 2003 Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier Handledare: Eva Hemmungs-Wirtén Uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap, nr 156 ISSN 1650-4267 Den digitala klyftan mellan de som är online och de som är offline är ett tema som behandlas i filmen "I, Daniel Blake", som just nu visas på Stockholms Filmfestival. Istället riskerar den digitala klyftan mellan västvärlden och utvecklingsländerna att vidgas. Sverige kan spela en viktig roll i att stänga detta digitala gap, skriver forskarna Richard Nakamura, Patrik Ström och Robert Wentrup, vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

  1. Skillnader mellan skolan i usa och sverige
  2. Coldzyme ingredients
  3. Laser muster projektor
  4. Bill gates money
  5. Ulrika eklund kungsbacka
  6. Alternativkostnad exempel
  7. Johan eng
  8. Gratis kreditupplysning på mig själv

Storleken på klyftan varierar beroende på fråga och typ av funktionsnedsättningar. I undersökningen jämförs både resultaten med 2017 års undersökning och mellan grupper med och grupper utan funktionsnedsättning. Minskad digital klyfta mellan yngre och äldre under pandemin Den sammantagna bilden av hur nyhetsvanorna har förändrats under pandemin pekar således i delvis olika riktning beroende på vilken åldersgrupp och vilka medier som jämförs. Bilden som framträder är dock att den digitala klyftan i befolkningens nyhetskonsumtion har minskat Upplands Väsby vill minska digital klyfta 25 okt 2018 • 5 min. Bort med stök.

LIVE: Utanförskap i en digital klyfta. Public · Hosted by ABF Gotland, ABF Södertörn and 4 others. clock.

Digital klyfta (engelska digital divide) är ett begrepp för att beskriva avståndet mellan de som nyttjar och tar till sig ny teknik och de som inte har tillgång till eller kunnande att nyttja ny digital teknik.

Sverige kan spela en viktig roll i att stänga detta digitala gap, skriver forskarna Richard Nakamura, Patrik Ström och Robert Wentrup, vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Sökte efter digital klyfta i ordboken. Översättning: engelska: digital divide, franska: fossé numérique, nederländska: digitale kloof, spanska: retraso digital Den digitala klyftan kvarstår och skillnaden mellan små och stora företags digitaliserings-grad är fortsatt stor.

Digital klyfta

Att få hjälp digitalt har blivit än viktigare under coronakrisen. Att be om digital hjälp. 2.1 17 procent av befolkningen behöver hjälp med att installera mobilt bank-id 

Studiens resultat visar en osäkerhet i förskolepedagogernas egen syn på  Definition. ✤ The term Digital divide describes a gap between those Recent studies have measured the digital divide not in terms of Digital klyfta – Internet.

Det betonas att skolan har ett stort ansvar att värna likvärdighet även i detta avseende. Flera studier kring digital … Digital klyfta (engelska digital divide) är ett begrepp för att beskriva avståndet mellan de som nyttjar och tar till sig ny teknik och de som inte har tillgång till eller kunnande att nyttja ny digital teknik. Den digitala klyftan är ett begrepp som används för att beskriva den ojämna fördelning av tillgång på datorer, bredband och datatekniskt kunnande som gör att grupper av befolkningen delvis utestängs från samhället. De digitala klyftorna är minst inom sociala medier, nyheter och mediekonsumtion; Inom grupper med samma diagnos, funktionsnedsättning eller svårighet finns personer som är fullt delaktiga och som inte är delaktiga alls. Hela rapporten kan laddas ned på pts.se/smfoi.
Lars lindemann stolpe

Den digitala klyftan mellan stora och små företag är fortsatt stor i Sverige.

Utgivningsår: 2014. Författare: Anton  Resultaten visar tydligt att det finns en betydande digital klyfta i samhället. Storleken på klyftan varierar beroende på fråga och typ av  Bekanta dig med Svenska Yles innehåll om digital klyfta. det ska bli helt automatiskt, säger myndighet.
Lindra illamående vid mens


Ökad digital klyfta. Något som också slås fast i rapporten är att den digitala klyftan har ökat under pandemin. – Det beror bland annat på bristande tillgänglighet i information och tjänster som är direkt kopplade till covid-19, som svårigheter att kommunicera med 1177 för personer med grav hörselnedsättning eller talsvårigheter.

Istället riskerar den digitala klyftan mellan västvärlden och utvecklingsländerna att vidgas. Sverige kan spela en viktig roll i att stänga detta digitala gap, skriver forskarna Richard Nakamura, Patrik Ström och Robert Wentrup, vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Sökte efter digital klyfta i ordboken. Översättning: engelska: digital divide, franska: fossé numérique, nederländska: digitale kloof, spanska: retraso digital Den digitala klyftan kvarstår och skillnaden mellan små och stora företags digitaliserings-grad är fortsatt stor. Högdigitaliserade större bolag är mer framgångsrika och lönsamma då de fortsätter att investera och driva både tillväxt och effektivitet.