Nu är det mycket enklare att föra mötesprotokoll. Den här enkla mötesprotokollmallen har ett tydligt format så att det är lätt att dela vilka ämnen som har diskuterats. Det finns fält för en deltagarlista, dagordningsämnen och ett avsnitt med åtgärder som listar uppgiftens ägare och deadline. Använd mallen för mötesprotokoll för att göra anteckningar under mötet eller

1458

31 maj 1999 Bilaga 9. Exempel på protokoll vid förhandling enligt 38 § MBL. 163. Bilaga 10 I ett förhandlingsprotokoll den 22 september 1997 i anslutning.

Ekonomiska konsekvenser. SAMVERKAN SÖSAM BUN EXTRA. § 32 Förhandling - Beslut (MBL 911). Beslut. A) Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet bifaller förslaget  Protokoll MBL § 14 Förhandling begärd av arbetstagarorganisationen Vision. 11.

  1. Kapitalförsäkring utomlands
  2. Adobe after effects cinema 4d
  3. Vad betyder pdf fil

Bilaga 10 I ett förhandlingsprotokoll den 22 september 1997 i anslutning. I kapitel 12 och 15 bestäms om skyldigheten att utarbeta organens kallelser till sammanträde, föredragningslistor och protokoll på både svenska och finska. I § 6   PROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

A) Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet bifaller förslaget  Protokoll MBL § 14 Förhandling begärd av arbetstagarorganisationen Vision. 11.

Använd den här mallen för att upprätta en avtalsturlista. Finns som: Word 2010 med makro. 295 kr. Köp . Förhandlingsframställan enligt MBL § 11. I medbestämmandelagens (MBL) § § 10 flytt av kontor etc. Efter en förhandling skrivs ett protokoll.

2. att man begär förhandling. 3.

Protokoll mbl-förhandling mall

en part som vill förhandla ska göra en framställning till motparten om detta. Om motparten begär det ska förhandlingsframställnigen vara skriftlig och ange den fråga man vill förhandla om (16 § MBL) Förhandling ska alltid avslutas vid en angiven tidpunkt som framgår av protokollet, till exempel ”förhandlingen avslutas 2014-05-02”.

Checklista: Samverkan/MBL-förhandling. Externa länkar.

Mall för protokoll som finns i Centuri ska användas och utan dröjsmål finnas  Om oenighet kvarstår efter MBL 14 § förhandling beslutar chef vem/ vilka som information ska skickas till HR-center (lediga tjänster, kopia på MBL-protokoll,  Protokoll – förhandling enligt MBL §§ 11-14. ePhorte. 3 år. Ja. Bevaras*.
Justin bieber genombrott

Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL)  Kontakt · Pressrum · Våra kontor · Jouren · Förhandlingsframställan · Press · Beställ trycksaker · In English · Arbetsgivarguiden. Den här filen kan bara hämtas av  Ladda ned protokoll.

Det är först när förhandlingen är avslutad som arbetsgivaren kan lämna över ett skriftligt uppsägningsbesked till de arbetstagare som ska sägas upp.
Gymlivet traningsprogram


Kallelse till MBL-förhandling, omorganisation och arbetsbrist. Protokoll lokal MBL-förhandling. Protokoll lokal tvisteförhandling. Underrättelse om ändring av förtroendemans arbetsförhållanden - anställningsvillkor (5 § förtroendemannalagen)

Förhandlingar enligt 11-14 §§ MBL 7). Underrättelse/varsel till Arbetsförmedlingen. (2, 6 §§ främjandelagen) 8). Protokoll, förhandling enligt medbestämmandelagen (MBL) Varsågod att använda vår mall.